Una sentència del Triibunal Superior pot canviar la Llei de dependència

Ens fem ressò de la notícia que recull Inforesidencias:

Una Sentència del Tribunal Suprem pot canviar la Llei de Dependència

Des AERTE, patronal més representativa del sector d’atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana, ens ha fet arribar informació sobre una recent Sentència del Tribunal Suprem que dóna suport a la lliure elecció per part dels dependents del tipus de prestació que desitgen rebre del Sistema de Dependència.

La sentència es refereix a la Comunitat Valenciana però podria significar un suport clar a la prestació econòmica vinculada

TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA SENTÈNCIA DEL TSJ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ON ES RECONEIX EL DRET DE L’USUARI A ESCOLLIR EL RECURS que consideri més adient

AERTE creu necessari que la Generalitat articuli els mecanismes adequats per donar compliment a aquesta sentència i recuperar el retard en la resolució d’expedients que existeix actualment a les prestacions vinculades al servei (PVS)

València, 30 de novembre de 2015. AERTE, l’entitat més representativa del sector de la dependència a la Comunitat Valenciana, celebra conèixer que el Tribunal Suprem ha confirmat aquest mes la Sentència del TSJ de València que declarava conforme a la Llei de la Dependència el apartat 3 de l’article 12 del Decret 18/2011 pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència i que regula el dret del beneficiari a triar la modalitat d’ajut a rebre en els termes següents:

Triar entre prestacions de la dependenciaEn és el cas, de no ser possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura, o que l’interessat, guardador de fet o representant legal no consideri adequada la plaça adjudicada en l’elaboració del PIA, es reconeixerà subsidiàriament al beneficiari el dret a obtenir una prestació econòmica, bé sigui la prestació econòmica vinculada al servei, la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar de persones en situació de dependència o la prestació per a assistent personal. Tot això d’acord amb la regulació específica d’aquestes prestacions econòmiques i tenint en compte el criteri professional.

Com s’observa, l’important era que l’interessat podia no considerar adequada la plaça adjudicada i que podria passar a la Prestació vinculada al servici (PVS). Algunes empreses acollides al Pla d’Accessibilitat Social van recórrer manifestant que la modificació era competència de l’Estat i que a més incomplia el contracte d’accessibilitat social. El TSJ no li va donar la raó i ara el Suprem ho ha confirmat pel que dit precepte és perfectament vàlid, és vigent i és exigible pels usuaris.

Per tant, si l’interessat no vol la plaça que se li concedeixi podria demanar una PVS per rebre el servei on volgués. Les dues sentències també diuen que ha de ser compatible amb el criteri professional avaluador, la regulació específica de les prestacions i que hi hagi una supervisió del servei per assegurar-se que és l’adequat.

Aquesta sentència ratifica el que des de la patronal AERTE sempre ha defensat, i és que la persona dependent és la que ha d’escollir el tipus de recurs a què vulgui anar i que no sigui l’Administració o qualsevol entitat privada la que li imposi el recurs.

Elegir entre prestaciones de la dependencia

Per tant, la Generalitat ha d’articular els mecanismes adequats per donar compliment a aquesta sentència i equilibrar la diferència en la resolució d’expedients que existeixen actualment entre la resta de places residencials i les PVS que arriben gairebé dos anys.

Un cop més, AERTE es posa a disposició de la Generalitat Valenciana per reiterar el seu suport i col·laboració de cara al compliment d’aquesta sentència sigui una realitat a curt termini, i es pugui donar resposta a tantes persones en situació de dependència que romanen a casa a l’espera d’aconseguir un recurs que satisfaci les seves necessitats i expectatives.

Si vols accedir a la font de la notícia al web de Inforesidencias, aquest és l’enllaç: https://www.inforesidencias.com/contenidos/noticias/nacional/una-sentencia-del-tribunal-supremo-puede-cambiar-la-ley-de-dependencia