Assistents/es de la llar

Necessita que una persona de confiança i qualificada li dongui l’ajuda que necessita? Si necessita un cop de mà pel seu dia a dia compti amb nosaltres. Volem facilitarli la realització de les activitats diàries o que senzillament se’n despreocupi. Les diferents activitats inclouen: Cuinar, neteja de l’inmoble, rentar i planxar roba, acompanyar i ajudar en les diverses tasques i activitats diàries.

Woman cleaning the counter

El nostre compromís es doble:

– Selecció de les assistentes en funció de les caraterístiques o necessitats de la persona i l’inmoble, sempre que hagin rebut una formació previa per la realització de les tasques domèstiques.

– Gestió de tots els tràmits necessaris relacionats amb la contractació, nòmines i seguretat social.