Senior Global Solutions a “Els Matins”

En aquest programa de TV3 (Els Matins) convidaren a Senior Global Solutions, i es va parlar d’alguns serveis de l’empresa. Especialment va parlar-se del localitzador per GPS, o GPS Finder. Es va veure com funciona i es debateren algunes qüestions relacionades amb el sistema.