Com treballem

stockxpertcom_id21613201_jpg_23709fa6f358c73373840f7f9d44dbec

Senior Global Solutions treballa realitzant una anàlisis de cada cas de les necessitats de l’usuari mitjançant una visita domiciliària totalment gratuïta per part de l’assessora de casos de Senior Global Solutions. En aquesta visita, es realitza un informe consensuat amb l’usuari final i el seu entorn familiar per tal de trobar les millors solucions a les necessitats detectades.

A més a més, la relació entre Senior Global Solutions i l’usuari de les nostres solucions no s’acaba amb aquesta anàlisi, doncs és el punt de partida d’una relació a llarg termini, ja que la nostra voluntat és convertir-nos en els solucionadors de qualsevol necessitat nova que pugui sorgir en relació a la millora de l’autonomia de les persones.

També, no volem oferir-vos solucions que resolguin parcialment les seves necessitats, sinó que la nostra voluntat és que el nostre assessorament sigui plenament global: des de l’anàlisi de necessitats, passant per l’oferiment de solucions, fins al consell en l’obtenció de recursos financers per finançar les nostres solucions.