A casa, persones de confiança0

casaLes persones grans no tenen el mateix grau de dependència, sinó que pot variar molt segons qui. Hi ha persones que requereixen una atenció continuada mentre que d’altres només de forma puntual.

N’hi ha que la companyia i l’atenció d’una persona els fa sentir millor, mentre que d’altres prefereixen revisions periòdiques i mantenir major privacitat.

En tots casos és important que les persones que els atenguin siguin persones capacitades i de confiança, que representin una entitat fiable i de prestigi.

L’assistència a domicili és l’ especialitat de Sènior Global Solutions, que va sorgir precisament per donar una sortida fiable a totes aquelles famílies que volen solucions a casa, que responguin a les circumstàncies de casa.

Leave a Comment